Nhật kí cây của NGUYỄN LÂM PHONG

Thông tin cây

Chủ cây: NGUYỄN LÂM PHONG

Tên cây: Dưa chuột

Ngày trồng:
30/03/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
30/05/2019

04/05

Bắt đầu bói quả Chuẩn bị cho thu hoạch

17/04

Cây phát triển ổn định

10/04

Cây yếu nên tỉa bớt hoa để cây tiếp tục phát triển Đã ra hoa mới sau lượt tỉa hoa Cây phát triển tốt

03/04

Biển tên của con cao quá, khó làm báo cáo, đã hạ biển tên thấp xuống

02/04

Cây phát triển tốt, thêm nước cho hệ thống tưới, cây bắt đầu ra hoa

01/04

Bổ sung đạm cá cho cây, loại bỏ lá héo ở gốc cây

30/03

Đánh cây con 10 ngày tuổi từ bầu ra đất trồng

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×