Hợp tác iFarm – Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và khuyến nông – Chặng đường dài nhìn lại

Sau hơn 4 năm phát triển, mô hình MẢNH VƯỜN GIA ĐÌNH XANH đã có những bước đi mới, đánh dấu sự hợp tác thành công giữa 2 bên.

XEM THÊM
Hợp tác iFarm – Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và khuyến nông – Chặng đường dài nhìn lại

ĐỐI TÁC IFARM


help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×