Nhật kí cây của LÊ ĐĂNG TRÍ MINH

Thông tin cây

Chủ cây: LÊ ĐĂNG TRÍ MINH

Tên cây:

Ngày trồng:
30/03/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
30/05/2019

04/05

Đã ra quả con, mỗi tuần dự kiến thu được 2-3 quả

24/04

Phun rượu gừng tỏi thuốc lào 50ml/20l bằng bình phun

24/04

Phun rượu gừng tỏi thuốc lào 50ml/20l bằng bình phun

17/04

Cây đậu quả kém, thiếu dinh dưỡng Bổ sung đạm cá

10/04

Cây yếu nên đã tỉa bớt hoa để cây khỏe hơn Đã ra hoa mới sau lượt tỉa hoa cũ Nhặt bỏ lá sâu

05/04

Thay nước cho cây, cây đã ra hoa lớn

02/04

Thêm nước cho hệ thống tưới nhỏ giọt, cây phát triển tốt, bắt đầu ra hoa Hạ biển tên của con thấp xuống để dễ cập nhật tình hình của cây

01/04

Bón đạm cá cho cây

30/03

Đánh cây con 10 ngày tuổi từ bầu ra đất trồng, làm hệ thống tưới nhỏ giọt

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×