Nhật kí cây của TRỊNH LÊ NGUYÊN VŨ

Thông tin cây

Chủ cây: TRỊNH LÊ NGUYÊN VŨ

Tên cây:

Ngày trồng:
30/03/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
30/05/2019

04/05

Bắt đầu bói quả

24/04

Phun rượu gừng tỏi thuốc lào 50ml/20l bằng bình phun

17/04

Vặt bỏ các quả có dấu hiệu kém phát triển

10/04

Theo dõi sự phát triển của cây Thêm nước vào hệ thống tưới nhạt bỏ lá vàng

03/04

Biển tên của con cao quá, khó làm báo cáo, đã hạ biển tên thấp xuống

02/04

Thêm nước cho hệ thống tưới, cây phát triển tốt, bắt đầu ra hoa

01/04

Bón đạm cá cho cây

30/03

Đánh cây con 10 này tuổi ra đất, làm hệ thống tưới nhỏ giọt

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×