Nhật kí cây của PHẠM TÙNG LÂM

Thông tin cây

Chủ cây: PHẠM TÙNG LÂM

Tên cây: DƯA CHUỘT

Ngày trồng:
30/03/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
30/05/2019

04/05

Bắt đầu bói quả

24/04

Phun rượu gừng tỏi thuốc lào 50ml/20l bằng bình phun

10/04

Thêm nước vào hệ thống tưới Cây yếu nên bỏ bớt hoa để cây tiếp tục phát triển

05/04

Thêm nước vào bình tưới nhỏ giọt

03/04

Biển tên của con cao quá, khó làm báo cáo, đã hạ biển tên thấp xuống

02/04

Cây phát triển tốt, ra thêm nụ

01/04

Thay lại ống dẫn nước cho cây, cây bị hỏng nên thay cây khác

30/03

Đánh cây con 10 ngày tuổi ra đất, làm hệ thống tưới nhỏ giọt

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×