Nhật kí cây của ĐỖ PHÙNG MỸ ANH

Thông tin cây

Chủ cây: ĐỖ PHÙNG MỸ ANH

Tên cây:

Ngày trồng:
30/03/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
30/05/2019

04/05

Bắt đầu bói quả

24/04

Phun rượu gừng tỏi thuốc lào 50ml/20l bằng bình phun

10/04

Theo dõi sự phát triển của cây Nhặt bỏ lá vàng, lá hỏng

05/04

Thêm nước cho bình tưới. Cây phát triển tốt

03/04

Biển tên của con cao quá, khó làm báo cáo, đã hạ biển tên thấp xuống

02/04

Thêm nước cho hệ thống tưới nhỏ giọt, cây phát triển bình thường, bắt đầu ra hoa

01/04

Bổ sung đạm cá cho cây Ống truyền bị hỏng van, đổi ống truyền khác cho con

30/03

Đánh cây con 10 này tuổi ra đất, làm hệ thống tưới nhỏ giọt

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×