Nhật kí cây của TRIỆU THẢO MY

Thông tin cây

Chủ cây: TRIỆU THẢO MY

Tên cây: DƯA CHUỘT

Ngày trồng:
30/03/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
30/05/2019

04/05

Bắt đầu bói quả

24/04

Phun rượu gừng tỏi thuốc lào 50ml/20l bằng bình phun

17/04

Cây phát triển tốt Tỉa bỏ lá vàng

10/04

Thêm nước vào hệ thống tưới Theo dõi quá trình phát triển của cây

03/04

Cây đã có hoa; Biển tên của con cao quá, khó làm báo cáo, đã hạ biển tên thấp xuống

02/04

Cây phát triển bình thường, thay nước cho hệ thống tưới

01/04

Cây của con bị hỏng, đổi cây mới cho con, bổ sung thêm đạm cá

30/03

Đánh cây con 10 ngày tuổi ra đất, làm hệ thống tưới nhỏ giọt

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×