Thông tin cây

Chủ cây: LÊ BẢO CHÂU

Tên cây: DƯA CHUỘT

Ngày trồng:
30/03/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
30/05/2019

04/05

Bắt đầu bói quả, cho thu 2-3 quả 1 tuần

24/04

Phun rượu gừng tỏi thuốc lào 50ml/20l bằng bình phun

17/04

Cây phát triển tốt Đang ra hoa lớn

10/04

Sửa lại hệ thống tưới nhỏ giọt vì bị cây dưa quấn vào Thêm nước cho hệ thống tưới Cây yếu nên vặt bớt hoa Đã ra hoa mới

03/04

Cây phát triển tốt

02/04

Cây đã ra hoa, ngọn leo bám vào dây Thêm nước vào chai truyền cho con Hạ thấp biển tên của con

01/04

Bổ sung đạm cá cho cây, cây phát triển đẹp

30/03

Đánh cây con 10 ngày tuổi từ bầu ra đất trồng Làm hệ thống tưới nhỏ giọt cho cây. Dây truyền của con bị hỏng van, đã thay van khác

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×