Nhật kí cây của LÊ ĐẮC ANH KHÔI

Thông tin cây

Chủ cây: LÊ ĐẮC ANH KHÔI

Tên cây: DƯA CHUỘT

Ngày trồng:
30/03/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
30/05/2019

04/05

Bắt đầu ra quả con

24/04

Phun rượu gừng tỏi thuốc lào 50ml/20l bằng bình phun

17/04

Cây yếu nên cần bổ sung thêm đạm cá

10/04

Thêm nước cho hệ thống tưới Cây yếu nên vặt bớt hoa để cây phát triển Cắt bỏ lá vàng

05/04

Thêm nước cho bình tưới, cây phát triển tốt

03/04

Biển tên của con cao quá, khó làm báo cáo, đã hạ biển tên thấp xuống

02/04

Cây phát triển ổn định, đã có hoa

01/04

Bổ sung đạm cá cho cây

30/03

Đánh cây dưa chuột 10 ngày tuổi từ bầu ra đất trồng Làm hệ thống tưới nhỏ giọt cho cây Cây của con bị hỏng, đổi cây khác cho con

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×