Nhật kí cây của TRẦN HOÀNG VĨNH KHÁNH

Thông tin cây

Chủ cây: TRẦN HOÀNG VĨNH KHÁNH

Tên cây: DƯA CHUỘT

Ngày trồng:
03/03/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
30/05/2019

04/05

Bắt đầu ra quả con. Loại bỏ các quả hỏng

24/04

Bón đạm đậu 0,3l/luống

17/04

Loại bỏ các quả con bị ong châm Thêm nước vào hệ thống tưới

10/04

Bắt đầu xuất hiện lá bị nấm Vặt bỏ các lá xuất hiện bệnh Thêm nước vào hệ thống tưới

05/04

Thêm nước tưới vào bình nhỏ giọt Cây phát triển tốt

03/04

Biển tên của con cao quá, khó làm báo cáo, đã hạ biển tên thấp xuống

02/04

Cây phát triển ổn định

01/04

Cây của con bị long rễ, đổi cây khác cho con Bổ sung đạm cá cho cây mới (cây đã có hoa)

30/03

Đánh cây con 10 ngày tuổi từ bầu ra đất Làm hệ thống tưới nhỏ giọt cho cây

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×