Nhật kí cây của PHẠM TÙNG ANH

Thông tin cây

Chủ cây: PHẠM TÙNG ANH

Tên cây:

Ngày trồng:
30/03/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
10/05/2019

04/05

Đang bói quả

24/04

Phun rượu gừng tỏi thuốc lào 50ml/20l bằng bình phun

17/04

Đã ra quả con nhưng bị ong châm nên tỉa bỏ để lấy dinh dưỡng nuôi cây

10/04

Cây phát triển tốt Chuẩn bị đậu quả Thêm nước vào hệ thống tưới

05/04

Bắt sâu bằng tay Nhặt bỏ lá vàng ở gốc Thêm nước vào bình tưới

04/04

Cây phát triển ổn định. Đã bắt đầu ra hoa

01/04

Cây của con bị long rễ, đổi cây khác cho con. Bổ sung đạm cá cho cây mới

30/03

Đánh cây dưa chuột con 10 ngày tuổi từ bầu ra đất; lắp hệ thống tưới nhỏ giọt cho cây

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×