Nhật kí cây của NGUYỄN QUANG MINH

Thông tin cây

Chủ cây: NGUYỄN QUANG MINH

Tên cây: DƯA CHUỘT

Ngày trồng:
30/03/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
30/05/2019

24/04

Phun rượu gừng tỏi thuốc lào 50ml/20l bằng bình phun

17/04

Cây phát triển tốt Thêm nước vào chai

10/04

Cây phát triển tốt Thêm nước vào hệ thống tưới nhỏ giọt

05/04

Bắt đầu xuất hiện sâu đất Bắt sâu, thêm nước vào bình tưới nhỏ giọt

03/04

Biển tên của con cao quá, khó làm báo cáo, đã hạ biển tên thấp xuống

02/04

Cây bắt đầu có hoa, ngọn leo bám vào dây, phát triển ổn định

01/04

Bổ sung đạm cá cho cây Loại bỏ lá héo ở gốc cây

30/03

Đánh cây 10 ngày tuổi từ bầu ra đất trồng Làm hệ thống tưới nhỏ giọt cho cây

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×