Nhật kí cây của PHẠM THỤC ANH

Thông tin cây

Chủ cây: PHẠM THỤC ANH

Tên cây: DƯA CHUỘT

Ngày trồng:
30/03/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
30/05/2019

04/05

Đã bói quả

24/04

Phun rượu gừng tỏi thuốc lào 50ml/20l bằng bình phun

10/04

Cây phát triển ổn định, chuẩn bị đậu quả

03/04

Biển tên của con cao quá, khó làm báo cáo, đã hạ biển tên thấp xuống

02/04

Cây bắt đầu ra hoa Bổ sung nước cho chai tưới của con

01/04

Tưới đạm cá cho cây, cây phát triển ổn định

30/03

Đánh cây 10 ngày tuổi từ bầu ra đất trồng Làm hệ thống tưới nhỏ giọt cho cây

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×