Nhật kí cây của VŨ XUÂN ĐĂNG

Thông tin cây

Chủ cây: VŨ XUÂN ĐĂNG

Tên cây: DƯA CHUỘT

Ngày trồng:
30/03/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
20/05/2019

04/05

Đã ra quả con, mỗi tuần có thể thu 2-3 quả

24/04

Phun rượu gừng tỏi thuốc lào 50ml/20l bằng bình phun

17/04

Cây phát triển kém Bổ sung thêm đạm cá

10/04

Cây bắt đầu có hiện tượng nấm lá Loại bỏ các lá nấm, bệnh Phun dung dịch gừng tỏi ớt

05/04

Bắt đầu xuất hiện đốm lá, vặt các lá bị bệnh Thêm nước cho hệ thống tưới nhỏ giọt

03/04

Biển tên của con cao quá, khó làm báo cáo, đã hạ biển tên thấp xuống

02/04

Cây phát triển ổn định, bắt đầu ra hoa Bổ sung nước cho chai tưới

01/04

Chai tưới nhỏ giọt bị tuột dây, làm hỏng cây, đổi cây khác cho con Bổ sung đạm cá cho cây mới đổi

30/03

Đánh cây con 10 ngày tuổi từ bầu ra đất trồng Làm hệ thống tưới nhỏ giọt cho cây

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×