Nhật kí cây của VŨ XUÂN HOÀNG

Thông tin cây

Chủ cây: VŨ XUÂN HOÀNG

Tên cây: DƯA CHUỘT

Ngày trồng:
30/03/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
20/05/2019

04/05

Đang bói quả, có khả nhiều quả con. Bỏ bớt các quả con bị hỏng

24/04

Phun rượu gừng tỏi thuốc lào 50ml/20l bằng bình phun

17/04

Tỉa bớt lá vàng Quả có hiện tượng ruồi vàng châm nên tỉa bỏ để lấy dinh dưỡng nuôi cây

10/04

Cây phát triển tốt Theo dõi quá trình cây ra hoa

05/04

Bắt sâu đất bằng tay Thêm nước vào chai tưới nhỏ giọt cây phát triển ổn định

03/04

Biển tên của con cao quá, khó làm báo cáo, đã hạ biển tên thấp xuống

02/04

Cây phát triển ổn định, đã bắt đầu ra hoa Bổ sung nước cho chai tưới của con

01/04

Bổ sung đạm cá cho cây Nhặt bỏ lá úa ở gốc

30/03

Đánh cây con 10 ngày tuổi từ bầu ra đất trồng Làm hệ thống tưới nhỏ giọt cho cây Cây con trồng bị hỏng, đổi cây khác cho con

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×