Thông tin cây

Chủ cây: LÊ MINH GIANG

Tên cây: DƯA CHUỘT

Ngày trồng:
03/03/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
20/05/2019

04/05

Bói quả, chuẩn bị cho thu 1-2 quả

24/04

Bón đạm đậu 0,3l/luống

17/04

Cây phát triển ộn định Bổ sung nước vào chai

10/04

Cây đã bắt đầu đậu quả nhưng vì cây yếu nên vặt quả để cây tiếp tục phát triển

05/04

Thêm nước cho chai tưới Nhặt bỏ các lá vàng dưới gốc cây Cây phát triển ổn định

03/04

Biển tên của con cao quá, khó làm báo cáo, đã hạ biển tên thấp xuống

02/04

Thêm nước cho chai tưới của con Loại bỏ lá héo ở gốc Cây phát triển ổn định

01/04

Tưới đạm cá cho cây Cây phát triển ổn định, bắt đầu có hoa nhỏ

30/03

Đánh cây con 10 ngày tuổi từ bầu ra đất trồng Làm hệ thống tưới nhỏ giọt Treo lại chai tưới cho con

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×