Nhật kí cây của LÊ PHƯƠNG ANH

Thông tin cây

Chủ cây: LÊ PHƯƠNG ANH

Tên cây: DƯA CHUỘT

Ngày trồng:
30/03/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
20/05/2019

04/05

Bói quả, lọc bỏ các quả non bị hỏng để cây lấy dinh dưỡng nuôi các quả còn lại

24/04

Phun rượu gừng tỏi thuốc lào 50ml/20l bằng bình phun

17/04

Bổ sung đạm cá Bắt sâu bằng tay

10/04

Cây phát triển tốt Khóa nước của hệ thống nhỏ giọt bị hỏng, thay khóa mới

05/04

Bắt sâu bằng tay Nhặt bỏ các lá bệnh đốm trắng Thêm nước vào chai

03/04

Biển tên của con cao quá, khó làm báo cáo, đã hạ biển tên thấp xuống

02/04

Cây phát triển ổn định, đã có hoa

01/04

Bổ sung đạm cá cho cây, cây phát triển ổn định

30/03

Đánh cây 10 ngày tuổi từ bầu ra đất trồng Làm hệ thống tưới nhỏ giọt cho cây Chai tưới nhỏ giọt của con bị hỏng ống truyền, đã thay ống khác

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×