Nhật kí cây của NGUYỄN HOÀNG CHÂU GIANG

Thông tin cây

Chủ cây: NGUYỄN HOÀNG CHÂU GIANG

Tên cây: DƯA CHUỘT

Ngày trồng:
30/03/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
20/05/2019

04/05

Đã bắt đầu ra quả con

24/04

Phun rượu gừng tỏi thuốc lào 50ml/20l bằng bình phun

17/04

Bắt đầu cho ra hoa

10/04

Cây phát triển tốt

05/04

Nhặt bỏ lá bị đốm trắng thêm nước vào bình tưới

03/04

Biển tên của con cao quá, khó làm báo cáo, đã hạ biển tên thấp xuống

02/04

Cây phát triển ổn định Bổ sung nước vào chai tưới nhỏ giọt

01/04

Cây con trồng bị hỏng, đổi cây khác cho con Tưới đạm cá cho cây, cây phát triển ổn định

30/03

Đánh cây con (10 ngày tuổi) ra đất Làm hệ thống tưới nhỏ giọt

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×