Nhật kí cây của ĐỖ NHẬT MINH

Thông tin cây

Chủ cây: ĐỖ NHẬT MINH

Tên cây: DƯA CHUỘT

Ngày trồng:
30/03/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
15/05/2019

04/05

Đang bói quả Cay phát triển tốt

24/04

Phun rượu gừng tỏi thuốc lào 50ml/20l bằng bình phun

17/04

Cậy bị sâu đất cắn nên phát triển yếu, tỉa bỏ các quả non để lấy dinh dưỡng nuôi cây Bắt sâu đất Bổ sung đạm cá

10/04

Đã ra hoa to, chuẩn bị đậu quả

05/04

Thêm nước vào chai tưới nhỏ giọt Cây phát triển tốt

03/04

Biển tên của con cao quá, khó làm báo cáo, đã hạ biển tên thấp xuống

02/04

Cây bắt đầu có hoa, phát triển ổn định, Nhổ bỏ lá héo ở gốc cây

01/04

Bổ sung đạm cá cho cây, Cây phát triển ổn định

30/03

Đưa cây con 10 ngày tuổi từ bầu ra đất; Làm hệ thống tưới nhỏ giọt

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×