Nhật kí cây của TRỊNH MINH HOÀNG

Thông tin cây

Chủ cây: TRỊNH MINH HOÀNG

Tên cây:

Ngày trồng:
30/03/2019

Ngày thu hoạch dự kiến:
30/05/2019

04/05

BẮt đầu bói quả, khoảng 7 ngày nữa bắt đầu cho thu hoạch

17/04

Tỉa bỏ lá vàng Cây đã cho ra hoa

10/04

Theo dõi sự phát triển của cây Nhặt bỏ các lá úa

03/04

Biển tên của con cao quá, khó làm báo cáo, đã hạ biển tên thấp xuống

02/04

Cây phát triển tốt, bắt đầu ra hoa Đã bổ sung thêm nước trên chai tưới nhỏ giọt

01/04

Thêm đạm cá cho cây Lá cây dưới gốc bị héo, đã nhổ bỏ

30/03

Đánh cây con 10 ngày tuổi từ bầu ra đất trồng Làm hệ thống tưới nhỏ giọt cho cây Cây của con bị hỏng, đổi cây khác cho con

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×