Thông tin vườn

Mã vườn: GD3-VMH

Chủ vườn: Vũ Minh Huệ

Tổng diện tích: 29 m2

Cây trồng: Cải ngọt Cải mơ Cải cúc cải bó xôi

Ngày gieo trồng:
05/02/2020

Ngày thu hoạch dự kiến:
10/03/2020

Dự kiến kết thúc thu hoạch:
20/03/2020

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×