Thông tin vườn

Mã vườn: GD6-NL

Chủ vườn: Ngọc Linh

Tổng diện tích: 66 m2

Cây trồng: Rau muống Cải ngọt Cải mơ Rau dền cải bó xôi Rau mùng tơi Cải ngồng ngót ngải cứu

Ngày gieo trồng:
03/03/2020

Ngày thu hoạch dự kiến:
05/04/2020

Dự kiến kết thúc thu hoạch:
14/04/2020

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×