Thông tin vườn

Mã vườn: GD7-BN

Chủ vườn: C Bình Nguyên ( C Nguyệt )

Tổng diện tích: 61 m2

Cây trồng: Rau muống Cà chua Cải ngọt Cải mơ Cải cúc cải bó xôi củ dền Cải ngồng

Ngày gieo trồng:
06/03/2020

Ngày thu hoạch dự kiến:
05/04/2020

Dự kiến kết thúc thu hoạch:
15/04/2020

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×