Từ khóa 'hạt vi nhựa'

Hạt vi nhựa được phát hiện trong nước mưa

(11/07/2019)

Những hạt vi nhựa có kích thước nhỏ hơn 25 micron có thể đi vào cơ thể qua đường hô hấp, trong khi những hạt có kích thước nhỏ hơn 5 micron có thể lưu lại ở mô phổi của con người.

Từ khóa

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×