Từ khóa 'mưa mùa hè'

Những bữa tiệc chào hè

(11/04/2019)

Khi sấm bắt đầu nổi lên với những tràng dài, báo hiệu khai tiệc thì chớp cũng vẽ lên bầu trời những dải ánh sáng chói lóa.

Từ khóa

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×