Từ khóa 'nhổ cỏ bằng tay'

Cỏ dại – “sống khôn, thác thiêng”

(05/07/2019)

Cỏ dại là một loại vô cùng kỳ quặc, lúc sống thì tranh ăn, tranh uống, khiến muôn loài cùng ghét. Ấy vậy mà khi chết đi thì lại hữu ích phết

Từ khóa

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×