Từ khóa 'cà chua xanh'

Những quả cà chua xanh mát xanh

(17/12/2019)

Đã mang phận cà chua là phải chín đỏ. Ấy thế mà vẫn có những quả cứng đầu, nuôi mãi mà vẫn cứ “xanh mát xanh”.

Từ khóa

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×