Từ khóa 'thuốc trừ sâu sinh học'

Các phương pháp bảo vệ thực vật tại iFarm

(27/03/2019)

Phương pháp bảo vệ thực vật hiểu một cách nôm na là các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ cây trồng. Ở Agrilink, tất cả các biện pháp này đều là vật lý và sinh học nên không tồn đọng dư lượng các loại thuốc hóa học, gây hại đến sức khỏe

Từ khóa

help
phone
message
Bạn cần hỗ trợ ?×